"Хоспис Света Анна "- Грижа за живота !

Раб. Време: 08.00 – 20.00 ч.

Ценообразуване

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Ценообразуването на предоставяните услуги зависи от:

Здравословното и социално състоянието на пациента, което определя необходимостта от полаганите за него по-общи или индивидуални грижи, разпределени в три пациентски групи, както следва:

 1. Първа група:

  Грижа за пациенти, които са ментално и опорно-двигателно самостоятелни и адекватни и извършват самостоятелни, без значителна чужда помощ ежедневните си потребности – тоалет, хранене, разходки и др.

 2. Втора група:

  Грижа за пациенти, които са ментално самостоятелни, но с частични увреждания на опорно-двигателната система, т.е подвижни, но зависими от чужда помощ в ежедневието си за обличане, хранене, тоалет и др. Към тази група се отнасят и пациенти, които се нуждаят от рехабилитация и грижи за следоперативни/следхирургични състояния. 

 3. Трета група: 

  Грижа за пациенти, които са изцяло зависими от чужда помощ, несамостоятелни, термално болни, на постоянен леглови режим.

От вида на стаята, в която желае да бъде настанен – пациентът самостоятелно избира в какъв вид жилищно помещение желае да бъде настанен;

Продължителността на престоя - индивидуален избор.

МЕСЕЧНА ТАКСА НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ

 

ПАЦИЕНТСКА ГРУПА ЦЕНА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ДВОЙНА СТАЯ ЦЕНА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ЕДИНИЧНА СТАЯ ЦЕНА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ВИП СТАЯ
ПЪРВА ГРУПА 1400лв. 1750лв. 1900лв.
ВТОРА ГРУПА 1700лв. 2050лв. 2200лв.
ТРЕТА ГРУПА 2400лв. 2750лв. 2900лв.

Месечната такса за едно лице е изчислена на база:

 • Разходи за храна – три степенно меню, 3 пъти дневно и съобразено с препоръките на лекарите, в зависимост от здравословното състояние на пациента с цел бързото му възстановяване и оздравяване;
 • Санитарно-хигиенни консумативи, пране и гладене;
 • 24 часово медицинско наблюдение от екип от високо квалифицирани медицински и здравни специалисти;
 • Санитарно обслужване – санитарно-хигиенните дейности се извършват от професионално подготвен спомагателен персонал;
 • Ежедневна визитация от докторите в хосписа;
 • Медицински консултации с от специалисти /Кардиолог, Невролог, Ендокринолог/ и медицински изследвания – пациентите имат възможност за консултации, прегледи и изследвания от специалисти на място;
 • Рехабилитация от специалист – 5 пъти седмично, като в зависимост от лекарското предписание се провеждат индивидуални рехабилитационни процедури.

Пациентът самостоятелно покрива разходите си за:

 • определени превързочни материали и медицински консумативи;
 • таблетна и флуидна форма на лекарства;
 • изследвания по желание на пациента или близките;
 • консултация с кинезитерапевт за назначаване на процедури за раздвижване 70 лева;
 • консултация по желание на пациента или близките със специалисти, в зависимост от индивидуалното му здравословно състояние 70 лева.
 • допълнителна рехабилитационна процедура 35 лева.

~ Често задавани въпроси ~

Месечната такса
Кой има право да получи помощ?
Koлко време е максималният престои в Хосписа?
Кога са разрешени посещенията в Хосписа?

Контакти

Свържете се с нас!