"Хоспис Света Анна "- Грижа за живота !

Раб. Време: 08.00 – 20.00 ч.

Услуги

Запознайте се с професионалната грижа, на която можете да се доверите

ВИДОВЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХОСПИС СВЕТА АННА, С. ЛЪКА, БУРГАСКИ РЕГИОН

Хоспис Света Анна е със статут на лечебно заведение за извънболнична помощ. Специализиран е за прием на пациенти от всички възрастови групи с установени заболявания за след болнични медицински грижи и рехабилитация. Най-често срещаните в хосписа случаи на полагане индивидуални грижи за пациенти са от следните групи:

office@hospicesvetaanna.bg

 • Пациенти, нуждаещи се от възстановяване след прекаран инсулт; 
 • Пациенти с хронични кардиологични заболявания; 
 • Пациенти с тежки хронични заболявания като диабетно болни, пациенти с чернодробни и нефрологични (бъбречни) оплаквания и др.; 
 • Постоперативни състояния на пациенти, нуждаещи се от здравни грижи и рехабилитация (травматични, неврохирургични, коремни и др.); 
 • Онкологично болни в напреднал стадий на болестта; 
 • Болни в тежко състояние, нуждаещи се от палиативни грижи- трахеостомирани пациенти, болни на сондово хранене, болни в коматозно състояние и др. 
 • Болни с декубитални рани; 
 • Възстановяване на пациенти, преболедували инфекция от COVID – 19 и нуждаещи се от рехабилитация на „пост – Ковид синдрома“, т. нар. „дълга опашка“ на Ковид. 

Хоспис Света Анна извършва услуги по лечебно-оздравителните дейности при спазване на всички законови изисквания и санитарни норми, част от които включват:  

 • 24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи и санитарно обслужване; 
 • 24 часова грижа и наблюдение от висококвалифициран медицински екип с международен опит и лекарска практика; 
 • Ежедневна лекарска визитация; 
 • Рехабилитация; 
 • Допълнителни консултации с медицински специалисти, според индивидуалното здравословно състояние на пациента; 
 • Хранене – три пъти на ден и с тристепенно меню с възможност за диетични ястия при необходимост и по предписание от лекар; 
 • Административна визитация с цел обсъждане на индивидуалната удовлетвореност на пациентите от обслужването и престоя им в хосписа; 
 • Пълно  хигиенно обслужване и пране на постелъчно, лично бельо и на дрехи.
   

Хосписът е оборудван с кислородни апарати и с необходимата апаратура за обслужване на тежко болни пациенти. В сградата има асансьор, улесняващ самостоятелното придвижване или транспортирането на пациентите до различните етажи на хосписа.